waplast 10
 Siedziba spółki i zakładu produkcyjnego
 WA PLAST Sp. z o.o.
 Chociczka 16, 62-300 Września

 
NIP 789 156 50 54
 
REGON 634209769
 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w
 Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego
 KRS: 0000019562
 Wysokość kapitału zakładowego
 4 307 000 zł.
 Prezes Spółki
P. Ruben Dilanyan

 
 e-mail: info@waplast.pl

  P. Anna Kulik
 tel. kom. +48 515 089 322
 e-mail: kulik@waplast.pl