waplast 10
Mecтoнaхoждeния компании и
производственново предприятия

WA PLAST Sp. z o.o.
Chociczka 16, 62-300 Września

NIP 789 156 50 54
REGON 634209769
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w
Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000019562
Wysokość kapitału zakładowego
4 307 000 zł.
Президент Комлании
  Ruben Dilanyan
(Рубен Диланян)


e-mail: info@waplast.pl

Anna Kulik (Анна Кулик)
сот. тел. +48 515 089 322
e-mail: kulik@waplast.pl